Procedure bij afgelastingen

Gedurende de winterperiode is de kans aanwezig dat wedstrijden worden afgelast.

Er zijn twee soorten afgelastingen:
1. Een algehele afgelasting;
2. Een (gedeeltelijke) afgelasting door de consul.

1. Algehele afgelasting
Wordt gedaan door de KNVB en wordt (veelal vrijdagavond) bekendgemaakt via teletekst pagina 603. Staat achter ‘West 1’ een kruisje onder een van de categorieën A of B dan betekent dit dat de wedstrijden zijn afgelast.

De KNVB maakt onderscheid tussen landelijke en districtscompetities.

Onder categorie A vallen: Spakenburg 1 t/m Spakenburg 4, de A1, B1 en C1.
Onder categorie B vallen: de overige (jeugd)elftallen van SV Spakenburg.

2. (Gedeeltelijke) afgelasting door de consul
Onderstaand de procedure die door ons gevolgd wordt bij weersgesteldheden die keuring noodzakelijk maken en waarbij het twijfelachtig is of er gevoetbald kan worden.

Zaterdagochtend bezoekt Wouter Hopman (door gemeente Bunschoten - Spakenburg aangestelde coördinator met de SRO die het beheer van de velden in haar pakket heeft) de velden. Samen met Harry Troostwijk (door KNVB aangestelde functionaris, belast met keuren van de wedstrijdvelden) inspecteert hij de toestand. Harry Troostwijk is overigens niet bevoegd om wedstrijdvelden van topklassewedstrijden af te keuren.

Indien sprake is van bijvoorbeeld het sneeuwvrij maken, dan verloopt deze procedure via de SRO (beheerders van het veld). Dit is gebonden aan enkele voorwaarden en procedures.

Topklasse
Is er twijfel of een veld speelkaar is, dan wordt deze herkeurd. Deze herkeuring moet gedaan worden door de onafhankelijke velddeskundige/keuringsdeskundige van de KNVB. Deze consul van de KNVB kijkt naar het desbetreffende moment en niet wat er eventueel zou kunnen gebeuren en dient rekening te houden met vertrek tegenpartij en arbitrale kwartet, het risico op spelen, veiligheid, materiaal etc.

Contact
Indien sprake is van een gedeeltelijke afgelasting, worden leiders van de teams die niet hoeven te spelen z.s.m. gebeld door het wedstrijdsecretariaat. Op zaterdag is het wedstrijdsecretariaat vanaf 8 uur bemand, zodat ook zelf gebeld kan worden: 033-2992141.