gemaakt op : 14 april 2017

Ontwikkelingen TC en bestuur

Hierbij wil het bestuur de leden van Spakenburg op de hoogste stellen van de ontwikkelingen op organisatorisch gebied.

Dat SV Spakenburg als club op het technische vlak niet het rustigste seizoen uit de historie doormaakt, is niet bepaald nieuws en zal niemand ontgaan zijn.

Na het vertrek van bestuurslid Technische zaken Jan van Diermen, in september 2016, heeft het bestuur gewerkt aan een goede en solide invulling voor het seizoen 2016/2017.

Bestuurslid commerciële zaken Martijn Koelewijn werd bereid gevonden in een combi-bestuursfunctie de honneurs waar te nemen en met de aanstelling van Melrik Beukers als Technisch Manager werd in ieder geval de voortgang geborgd voor wat betreft de kwaliteit van de selectie voor het seizoen 2017/2018.

Melrik Beukers direct aan de slag gegaan om door te selecteren voor het komende seizoen en de selectie op diverse plaatsen te versterken. In de loop van het seizoen heeft het technische hart van de club meer vorm gekregen. Inmiddels maakt de club gebruik van de voetbalkennis en expertise van oud eerste elftal spelers Henk Heijnen en Jan van Leijenhorst als  technische commissieleden. Zij dragen hun steentje bij aan de invulling van de deels vernieuwde A-selectie voor volgend seizoen. Ook leveren zij waardevolle input voor het technische beleid voor de langere termijn.

Analist Erwin Koelewijn verzorgt al langere tijd de analyses van de tegenstanders van onze hoofdmacht en wendt daarnaast al zijn voetbalkennis aan om structureel betere spelers naar Spakenburg te halen die bij de club passen. Met zijn ervaring en kennis van de huidige spelersmarkt heeft Erwin een zeer waardevolle inbreng binnen de TC (Erwin bekleedde ook al eerder een rol in de TC van Spakenburg en hamert erop dat er een database wordt opgebouwd en bijgehouden, zodat deze altijd actueel en overdraagbaar is).

Thomas Hop heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd een behoorlijke kennis van de spelersmarkt van de 1e, 2e en 3edivisie en heeft een specifieke rol om de data aangaande spelers in deze divisies vast te leggen en functioneel inzetbaar te maken voor de TC.

Ervaren TC-lid Marjo Hartog completeert het technische plaatje. Zij regelt alles wat met spelerszaken (overschrijvingen, organisatorische zaken e.a.) te maken heeft en is hiermee de verbindende schakel tussen spelers/staf en de TC.

De huidige TC maakt daarnaast veel gebruik van de kennis van personen binnen en buiten de club, om informatie in te winnen over procedures, scouting en mogelijke aanwinsten.

Zo heeft SV Spakenburg veel gebruik gemaakt van de schat aan ervaring die ex-profvoetballer Jeffrey Kooistra heeft op het technische vlak. Jeffrey is betrokken geraakt bij de club via René Terborg van sponsor Ruitenheer en bekleedt de rol van adviseur en klankbord voor de TC. Jeffrey is een ervaren rot in het betaalde voetbal. Dit blijkt o.a. uit het feit dat hij in maart is aangesteld als hoofdscout van BVO Sparta Rotterdam.

Het gat dat dreigde te ontstaan door het gemis van de enorme voetbalkennis en het netwerk van Jan van Diermen is door bovenstaande invulling  grotendeels voorkomen en de kennis en kunde is verspreid over meerdere personen binnen de club.Door deze structurele invulling is de TC nog steeds in staat om snel en adequaat beslissingen te nemen.

En snel ingrijpen wás nodig in de winterstop. Een kwaliteitsinjectie was noodzakelijk door defensieve problemen, blessures en het vertrek van spits Danny van de Meiracker. De komst van keeper Krul, verdedigers Maynard Supusepa en aanvaller Hendriks werd noodgedwongen en onder hoogspanning bewerkstelligd.

Verder heeft het bestuur in nauw overleg met de TC enkele ingrijpende beslissingen moeten nemen m.b.t. het hoofdtrainerschap bij SV Spakenburg. Na het ongelukkige huwelijk met trainer Hans van der Haar, heeft assistent trainer Arnold Klein in samenwerking met de ervaren trainer Tijs Schipper een korte periode de eindverantwoordelijkheid gehad voor het 1e elftal. Bijna drie weken geleden is proftrainer Joop Gall aangesteld om de club te helpen om in rustiger vaarwater komen.

Het bestuur heeft besloten om Bestuurslid Martijn Koelewijn per afgelopen januari zijn volledige aandacht te kunnen laten geven aan de portefeuille Technische Zaken. Hierdoor ontstaat een vacature voor bestuurslid Commerciële Zaken.

Edward Both is evenwel bereid gevonden om in nauwe samenwerking met Henri Nel de sponsorcommissie te leiden als interim voorzitter van de sponsorcommissie.

Martijn Koelewijn kan zodoende samen met Technisch Manager Melrik Beukers en  de overige TC-leden, beter invulling geven aan de intensieve taak om het technische beleid voor de korte én lange termijn verder vorm te geven. 

Het bestuur