gemaakt op : 07 februari 2017

Samenstelling bestuur SV Spakenburg

Met het tijdelijk uitvallen van onze voorzitter Wim Huijgen is er sprake van een onderbezetting op bestuurlijk niveau van de vereniging. Wij hopen uiteraard dat Wim weer snel beschikbaar zal zijn, maar moeten niet uitsluiten dat het enige tijd zal vergen voordat van een terugkeer sprake zal zijn. Het bestuur heeft daarom in overleg met de Raad van Advies besloten om Frank Koelewijn op interim-basis als waarnemend voorzitter toe te voegen aan het bestuur.

Tevens heeft het bestuur geconstateerd dat er behoefte is aan uitbreiding van het bestuur. Doordat taken van vacante posities binnen het bestuur al door de overige bestuursleden zijn overgenomen, blijven bepaalde dossiers onderbelicht.

Het bestuur heeft daarom besloten versterking te zoeken en deze gevonden in de persoon van Jim Donkers. Eind 2013 heeft hij de functie van Bestuurslid Financiële Zaken aan Bert Beekhuis overgedragen na deze 11 jaar te hebben uitgeoefend.

Jim zal binnen het bestuur de portefeuille Algemene Zaken op zich nemen. Bij de eerstvolgende ledenvergadering zal Jim formeel voorgedragen worden aan de leden.

Binnenkort zal het bestuur een volledig overzicht verstrekken van de portefeuilleverdeling binnen het bestuur.

Namens het bestuur,

Frank Koelewijn
Waarnemend Voorzitter