gemaakt op : 02 sep. 2015

Goed bekeken

Een ieder die met enige regelmaat langs de lijnen van een voetbalveld komt, kent ze wel; mensen die alles van een ‘passend’ commentaar voorzien. Opvallend vaak wordt daarbij verwezen naar allerhande ziektes, de seksuele voorkeur en het beroep van de moeder van het onderwerp. Verder komen ook de bewoners van de kinderboerderij langs: ezel, kalf, varken en af en toe de blinde vink. Hoewel, strikt genomen is de blinde vink een vleesproduct en geen dier.

Vooral aan het gezichtsvermogen van de arbitrage wordt nogal eens getwijfeld. Volgens onderzoek van Veilig Verkeer Nederland zou het goed mogelijk zijn dat er af en toe een scheidsrechter of een van zijn assistenten slecht ziet. Uit dat onderzoek komt namelijk naar voren dat één op de tien automobilisten slecht ziet. Over het algemeen komt het arbitrale kwartet met de auto, dus een simpel sommetje zegt dat in één op elke drie wedstrijden iemand van de arbitrage slecht ziet. Zo zie je maar weer dat gedegen onderzoek de waarneming van voetbalsupporters ondersteunt!

Maar er is ook nog een andere kant van de medaille. Ook onder de supporters bevinden zich automobilisten. Dus ook daar zit de mogelijkheid dat die bij de tien procent slechtziende chauffeurs zitten. In tegenstelling tot de onpartijdig geachte arbitrage zijn juist de meeste supporters brildragend, te weten een blauwe of anderzijds gekleurde bril. Scheidsrechters en grensrechters zijn getrainde waarnemers en worden op topklasseniveau keihard afgerekend op foutieve waarnemingen. Dat maakt ze niet onfeilbaar, maar we mogen er wel vanuit gaan dat zij proberen het allemaal goed te zien.

Daarnaast geldt iets wat wij als stewards ook vaak tegenkomen: perceptie. Als je drie mensen vraagt wat ze gezien hebben van dezelfde gebeurtenis krijg je immers drie verschillende verhalen. Waarnemen is moeilijk en afhankelijk van vele omgevingsfactoren en persoonlijke achtergronden waarmee we de gaatjes in een waarneming invullen. Wij hebben echter de luxe om achteraf te controleren of we een juiste waarneming gedaan hebben en dan pas een beslissing te nemen. Een scheidsrechter kan dat niet.

Laten we af en toe onze blauwe bril een beetje afzetten en kijken naar het voetbal voor wat het is. Soms zit het mee en soms zit het tegen.

Namens de Stewardgroep SV Spakenburg,
Erwin de Graaf
Leon Rietveld
Harry Pitlo