gemaakt op : 21 nov. 2016

‘Hie is net âs Gâllioòt’

Zoals je misschien weet, bezoek ik nog wel eens een terras voor een koude/warme versnapering, maar vind ‘het mensen kijken’ daarbij minstens zo aangenaam.
De titel van deze column kreeg gestalte toen de stoel naast mij opmerkte: “Kiek, dee is net âs Gâllioòt!” Door langer in Spakenburg te hebben gewoond dan elders, wist ik meteen wat er bedoeld werd: ‘hij/zij trekt zich nergens wat van aan’.
Dit gezegde verwijst naar Gallio in de Bijbel.
Een slechte eigenschap, die ik ook binnen onze verenging bespeur, helaas. Overigens moet het overgrote merendeel zich niet aangesproken voelen, ook niet die vrijwilliger die op een positieve manier deel uitmaakt van de grote kurk waarop onze blauwe club drijft! Zijn er dan ‘Gâlliòten’ bij SVS???

Ter verduidelijking een paar voorbeelden uit de hardloopsport, ook mijn dingetje …………
De eerste marathonloper viel na het brengen van zijn boodschap dood neer na zijn tocht naar Athene. Gelukkig zijn wij in staat om ons aan te passen. Met behulp van onze hersenen verzinnen we veel oplossingen voor onmogelijkheden.
Je moet dus sowieso je koppie gebruiken en niet ‘âs Gâllioòt’ gaan rondlopen. Er zijn trainers die spreken over landen op de voeten, maar verstandige trainers hebben het over voetplaatsing bij het hardlopen. Een vliegtuig landt, polsstokhoogspringers landen met een doffe dreun en zo ook onze Epke die we bijna allemaal een paar jaar geleden live in Londen aan het werk zagen, geweldig, hij stond in één keer en met hem spontaan de gehele turnhal.
Zowel bij de hardloopsport als de onze geldt: Luister naar onze trainers en leiders, zij zijn deskundig en hebben ’t beste met je voor. Wordt hierin niet als ‘Gâllioòt’.

SV Spakenburg wil als vereniging voor jong en oud succesvol/plezierig zijn en blijven! Daarvoor moet je gemotiveerd genoeg zijn om dit te behalen. En dit ook waarmaken door in alle geledingen bereid te zijn zorgvuldig met elkaar te communiceren, actief te luisteren, wederzijds respect te tonen en de wil om van elkaar te willen leren. En daarbij niet alleen kijken naar wat je niet kan doen, maar juist waaraan je wél kunt bijdragen! Gedraag je hierbij niet als Gâllioòt.
Ook wij als bestuur behoren zo te handelen, het gekregen vertrouwen van de leden niet beschamen.
Daarom: ‘Trek het je aan’ als een besluit van ons eens niet in je straatje past!
Aan de andere kant moeten wij ook niet schromen voortschrijdend inzicht toe te passen oftewel naar het besef te handelen van wat je achteraf weet over een gemaakte keuze. Door het ervaren van die omstandigheden het dan anders doen dan was voorgenomen. Geen zwakte, maar wijsheid!

Een oproep ……………
Op donderdagavond na de training niet te lang in de kleedkamer blijven hangen met een pot bier. De kantine moet vanaf 22.30 uur volle bak zijn, anders gaat de aardigheid er voor het barpersoneel ook vanaf. Sfeer, gezelligheid maak je met z’n allen, je bent in een club met elkaar verenigd! Doen hoor en de horeca zegt dan toe hapjes te serveren om niet. ‘Hie is net âs Gâllioòt’ is toch niet op jou van toepassing?

Soms slaak ik als bestuurder een diepe zucht, bah wat vervelend nou weer, want als het kruispunt binnen de club word je met van alles en nog wat geconfronteerd.
Dan denk ik (onterecht): ‘Was ik maar als Gâllioòt’.
Afijn, er zijn gelukkig ook leuke dingen en daarom blijf ik toch maar mezelf: als Gâ.….rrit!

Gert van Dijk
secretaris SV Spakenburg