gemaakt op : 07 nov. 2016

Tegen!

Het valt me op dat wanneer mensen een vraag krijgen voorgeschoteld van een overheid, dat men in meerderheid vaak NEE zegt, of TEGEN stemt. Ik denk aan de referenda van de laatste tijd. Op 1 juni 2005 vond in Nederland een landelijk raadgevend referendum plaats over de goedkeuring van het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. De vraag die gesteld werd was: Bent u voor of tegen instemming door Nederland met het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa? Uiteindelijk stemde 61,5 % van de kiezers tegen! We kennen nog een paar referenda. Zoals de associatieovereenkomst tussen Europese Unie en Oekraïne. Opnieuw stemde 61% tegen!

Deze gang van zaken zet mij aan het denken. Het geeft mij het besef dat nee zeggen wel erg gemakkelijk is. Het zit ons mensen in het bloed om snel nee te zeggen. Wanneer je de vraag niet helemaal begrijpt, of geen gevoel hebt bij het onderwerp, dan komt al snel de neiging naar boven om nee te stemmen. Is dat een gevoel van onbehagen bij ons? Vertrouwen we de boel niet? Ik denk vooral het laatste. We willen allemaal medezeggenschap, maar als we geen vertrouwen hebben in de plaatselijke, landelijke of Europese overheden, dan is het snel tegen! Bij het sluiten van een huwelijk zegt er (bijna?) niemand nee. Dan is er dus wel het vertrouwen dat het goed zit.

Ook op de tribunes van onze club is het "nee-geluid" te horen. Het glas lijkt dan vaak half leeg, er deugt dan niets van. Dat zijn emoties, dat begrijp ik, maar probeer ook te begrijpen dat we de support, van jou dus, hard nodig hebben, zeker als het wat minder gaat. SV Spakenburg heeft veel leden. Ook veel met verschillende meningen, andere zienswijzen. Er wordt veel gedebatteerd, en naarmate we spreekwater tot ons nemen, gaat de toon soms een octaaf hoger, wordt het feller, lijken de tegenstellingen groter, maar als we in gesprek blijven, komt het toch allemaal weer op zijn pootjes terecht. Uiteindelijk zijn wij allemaal voor dezelfde club, onze trots, en willen we allemaal het beste voor onze mooie club.

Daarom denk ik dat bij onze club het glas altijd halfvol is en dat scheelt een slok op een borrel. Wanneer je ziet wat voor werk er wordt verzet op ons park door vrijwilligers, dat is ongelooflijk. Zo was onze sporthal na afloop van het Blauwe Oktoberfest een behoorlijke troep. Alsof al het plastic dat in de maand oktober was ingezameld daar gestort was. Het was duidelijk dat er een feestje was gevierd, maar de maandag erop moest er gewoon weer gesport worden in de hal door allerlei scholieren uit ons dorp. Alles is met veel vrijwilligers in korte tijd weer spic en span gemaakt. Hetzelfde geldt voor de kantine en het sponsorhome, de skyboxen, het Joop van Leeuwenhome, rond en op de velden en op straat, alles was na afloop weer helemaal netjes. Je laat de Blue Army er op los en schoon is het weer! Gebruiksklaar voor de mensen die bij deze mooie club hun ontspanning beleven. Dit leger vrijwilligers zegt geen nee of tegen, zij zijn voor! Hun strijdkreet is: "Yes we do, because we are Blue!" Geen mens houdt mij tegen vóór hen, en onze vereniging te kiezen!

Wim Huijgen
Voorzitter SV Spakenburg