(Spel)regels Pers

 

Om een prettig verblijf op ons sportpark te waarborgen verzoeken wij u dringend de volgende (spel)regels in acht te nemen:

 

 1. Op vertoon van uw perskaart (of een speciaal aan u uitgereikte ‘gastenkaart’) bent u van harte welkom in het ‘Joop van Leeuwenhome’ dat als bestuurskamer en persruimte dienst doet. U heeft met uw perskaart geen toegang tot de sponsorruimte(n) en business-ruimte(n). Bij sommige speciale wedstrijden, waaronder bijvoorbeeld de derby, is er een speciale persruimte ingericht. Gezien de enorme drukte in de bestuurskamer bij dergelijke wedstrijden heeft u dan geen toegang tot het ‘Joop van Leeuwenhome’.

   

 2. Voor de radioverslaggeving zijn er drie (normale) telefoonlijnen beschikbaar. De twee aanwezige ISDN-lijnen zijn exclusief bestemd voor RTV Utrecht en Radio M. Wanneer u gebruik wilt maken van een telefoonlijn voor radioverslaggeving dient u zich vooraf per email te aan te melden bij Willem de Graaf.[1] Verdeling beschikbare lijnen naar volgorde van binnenkomst van verzoek. Wanneer het verslag plaats vindt vanaf de rand van het speelveld dient u een pershesje te dragen om uw positie in te kunnen nemen.

   

 3. Voor TV-/video-opnamen is er een cameraplateau beschikbaar. Op dit plateau zijn maximaal vier cameraposities beschikbaar. Verzekerd van een cameraplaats zijn: svsTV, RTV Utrecht en de LOS, indien zij aanwezig zijn. Om gebruik te kunnen maken van een eventuele nog beschikbare plaats dient u zich vooraf per email aan te melden bij Willem de Graaf.1 Houdt u er rekening mee dat de toegangsladder naar het cameraplateau 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd omhoog wordt gehaald. Dus neem op tijd uw positie in.

 

 1. Het is niet toegestaan om zich met (live) TV- en/of videocamera’s op een statief tijdens de wedstrijd binnen de afrastering op of langs het speelveld te bevinden. Positie innemen bij de trap en toegangsdeur naar de catacomben is niet toegestaan.

   

 2. Fotografen (en cameramensen) hebben uitsluitend toegang tot het speelveld wanneer zij een pershesje dragen. Deze hesjes zijn te verkrijgen in de persruimte. Wij verzoeken u dringend de hesjes na de wedstrijd weer in te leveren. Het betreden van het speelveld gebeurt uitsluitend via de zogenoemde doorgang voor de mindervaliden (kantinezijde), dus niet over de boarding of via andere afgesloten doorgangen.

   

 3. Fotografen (en cameramensen) mogen tijdens de wedstrijd positie innemen vanaf 1 meter parallel aan de achterlijn (de korte zijden van het speelveld) tot minimaal 3,5 meter vanaf de doelpalen.

   

 4. Wanneer u tot de schrijvende pers behoort heeft u op  vertoon uw perskaart (of een speciaal aan u uitgereikte ‘gastenkaart’) toegang tot de zittribune. U kunt uitsluitend gebruik maken van één van de niet gereserveerde plaatsen in vak A of vak D.

   

 5. Direct na afloop van de wedstrijd kunt u desgewenst spelers/trainers interviewen nabij de dug-outs/catacombe. Nadat het arbitrage na afloop van de wedstrijd de kleedkamer heeft bereikt, kunt u – op aangeven van de aanwezige steward(s) – uitsluitend via de entree in de hoofdtribune (dus niet via de zogenoemde doorgang voor mindervaliden) de catacombe betreden. Het is niet toegestaan zich op te houden op de gang bij de kleedkamers.

   

 6. U dient zich te allen tijde te houden aan instructies van de stewards. Het (algemene) huisreglement is ook voor u als pers-medewerker van toepassing.[1]   Willem de Graaf,  PR- en Perszaken |  06-53857493 |w.a.degraaf@outlook.com  

 
Wij doen ons uiterste best om u als persmedewerker te ondersteunen. Mocht u zich echter door een vertegenwoordiger van SV Spakenburg onheus behandeld voelen, kunt u tot uiterlijk 6 weken na het voorval een schriftelijke klacht in dienen. Deze dient gericht te zijn aan: PR-zaken S.V. Spakenburg t.a.v. Dhr. Willem de Graaf, Postbus 91, 3750 GB Bunschoten.