Regels voor de pers 2018 - 2019


De media hebben een belangrijke rol in het voetbal. SV Spakenburg heeft als doelstelling goed contact te onderhouden met de verschillende media. Vanuit die doelstelling zijn enkele zaken van belang:

Om een prettig verblijf op ons sportpark te waarborgen verzoeken wij u dringend de volgende  regels te lezen en in acht te nemen.

Voor alle accreditaties en verdere aanvragen rondom perszaken kunt u contact opnemen met Willem de Graaf, PR- en perszaken – 0653857493 – w.a.degraaf@outlook.com

1 Op vertoon van uw Perskaart of een speciaal door SV Spakenburg verstrekte gastenkaart bent u van harte welkom in  de Persruimte.

2: Voor de Radio verslaggeving zijn er 2 normale en 2 ISDN  telefoonlijnen  De 2 aanwezige ISDN lijnen zijn exclusief bestemd voor Radio M/RTV Utrecht. Eén normale telefoonlijn is exclusief bestemd voor de Lokale Omroep Spakenburg. De nog vrije beschikbare normale telefoonlijn is bestemd voor diegene die zich het eerst hiervoor meldt bij Willem de Graaf PR en Perszaken SV Spakenburg (Spakenburg@outlook.com).          
De plaatsen die de radioverslaggevers in dienen te nemen worden aangegeven door PR/Persfunctionaris Willem de Graaf.

3: Ons TV-cameraplateau is in principe uitsluitend gereserveerd voor de camera(’s) van FOXSPORTS.

Heeft u de intentie om ten behoeve van wedstrijdanalyse bewegende beelden te maken dan kunt u zich in verbinding stellen met Spakenburg-TV. Zij kunnen u op zeer korte termijn na de wedstrijd hiervan voorzien

4: Het is niet toegestaan om zich met TV/VIDEO camera’s  tijdens de wedstrijd binnen of buiten de afrastering bevinden met als doel wedstrijdbeelden te maken (deze rechten zijn uitsluitend voorbehouden aan FOXSPORTS)

5: Fotografen hebben uitsluitend toegang tot het speelveld  wanneer ze een PERSHESJE dragen. Deze hesjes zijn te verkrijgen in de persruimte. Wij verzoeken u dringend de hesjes na de wedstrijd weer in de perskamer in  te leveren.

6: Fotografen mogen tijdens de wedstrijd, binnen de afrastering, uitsluitend hun positie innemen  buiten de lijnen van het speelveld aan de korte zijden van het speelveld tot  minimaal 3,5 meter van de goal.

Andere posities (zoals bijv.  in de buurt van de dug-outs) zijn niet toegestaan. 

7: De schrijvende pers  heeft op  vertoon van hun Perskaart of de speciale toegangskaart toegang tot de zittribune. U mag uitsluitend gebruik maken van een van de  niet-gereserveerde stoelen in VAK A of D . 

8: Wenst u de trainer of een speler te interviewen dan gaat dit in principe via de teammanager Rut Koelewijn (tel. 06-10939669).

9: Het is niet toegestaan voor Persmensen om zich op te houden in de gang waarin de deuren van de kleedkamers zich bevinden. Bij slecht weer kunnen interviews afgenomen worden in de hal, vanaf het veld gezien, direct onderaan de traptreden.

10: U heeft met uw perskaart geen toegang tot de Sponsorruimten en Businessruimten

11: U dient zich ten allen tijde te houden aan instructies van onze gecertificeerde stewards. 

U kunt op ons sportpark gratis gebruik maken van gratis wifi . Vraag in de perskamer naar de code.

Spakenburg, september 2018                       
Namens Bestuur en afd. PR- en Perszaken SV Spakenburg