gemaakt op : 11 maart 2017

ARBITRAGECOMMISSIE KNVB GAAT UITSPRAAK DOEN

Woensdagavond 8 maart jongstleden behandelde de arbitragecommissie van de KNVB de zaak v/d Haar contra SV Spakenburg. Na toelichting door de raadsheren op resp. het verzoekschrift namens vd Haar en het verweerschrift namens SV Spakenburg concludeerde de arbitragecommissie dat het contract in ieder geval ontbonden diende te worden op grond van de ernstig verstoorde verhoudingen. Partijen konden het evenwel samen niet eens worden over de voorwaarden van ontbinding.

Derhalve ligt de zaak nu weer in handen van de arbitragecommissie die zich zal beraden en naar verwachting binnen vier weken met een uitspraak zal komen.