gemaakt op : 07 november 2019

Blauwe Bestuurspraot | november 2019 (30)

Het hoofdbestuur van SV Spakenburg komt regelmatig bijeen. Bijgaand vind je op de website de belangrijkste besproken punten. Begrijpelijkerwijs kan niet alles gepubliceerd worden, omdat sommige onderwerpen eerst op vertrouwelijke wijze volledig afgerond moeten zijn, waarna communicatie kan plaatsvinden.

Technische zaken

Samenstelling Technische Commissie
Bestuur heeft een gesprek met een afgevaardigde van de TC. Het bestuur is blij dat er een nieuwe TC met ‘mannen van de club’ tot stand is gekomen. De TC geeft aan dat de samenwerking goed bevalt. Er is een heldere taakverdeling en ook het contact met contractmanagers (Izaak Veerman en Richard Hop) en Lisa Beekhuis is goed.

Het eventueel aanstellen van een Technisch Manager wordt geparkeerd. Er wordt over 3 maanden weer geëvalueerd.

Bestuurslid Technische Zaken
Het bestuur gaat samen met de TC opzoek naar een nieuw bestuurslid Technische Zaken. Deze persoon moet goed kunnen samenwerken met de huidige TC. Daarnaast moet hij/zij niet fungeren als commissielid, maar moet vooral dienen als diegene aan wie de TC verantwoording aflegt. Er is een aantal kandidaten genoemd. Bestuur en TC gaan hiermee aan de slag.

Hoofdtrainer
Er is een profielschets opgesteld voor het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer. Een aantal kenmerken die het bestuur en TC wil terugzien;

Herkenbaar systeem, attractief spel, met vedettes én jonge jongens kunnen werken, beleid van de club hanteren, gevarieerde trainingsstof aanbieden, breed draagvlak binnen de vereniging en communicatief vaardig.

Algemene zaken

Rookruimte
Het e.e.a. is gecommuniceerd via de website. In het kader van voortschrijdend inzicht heeft het bestuur besloten om de deuren van het rookhok weer terug te plaatsen en per 1 april 2020 de rookruimte te sluiten. Tot die tijd zal er gezocht worden naar een overdekte ruimte elders.  

Toekomstvisie
Op de veilingavond van 8 november a.s. zullen de plannen gepresenteerd worden. Uiteraard ook op de ALV van maandag 11 november.

Bestuurssamenstelling
Huidig bestuur gaat eigen werkzaamheden in kaart brengen en kijken hoe bepaalde zaken anders kunnen worden verdeeld.

Jeugdzaken/seniorenzaken/zaalvoetbal
Berry van Tamelen stopt aan het einde van dit seizoen als coördinator scheidsrechters.
Bij deze direct een oproep om deze functie te vervullen.

Het TV-programma Zapp-sport wil een item maken over de derby van Jo13-1.

Data komende weken

  • Maandag 11 november: Algemene Ledenvergadering
  • Maandag 25 november: Bestuursvergadering


Namens het bestuur

Tot de volgende keer bij ... De Blauwe Bestuurspraot!