gemaakt op : 02 juni 2018

Evert Beekhuis nieuwe ledenadministrateur

Evert Beekhuis is vanaf heden de nieuwe ledenadministrateur van SV Spakenburg. Evert neemt hiermee deze functie over van Arjan Heinen die deze functie vele jaren heeft bekleed.

Arjan heeft aan het begin van het seizoen 2017-2018 al bij het bestuur aangegeven zijn handen meer vrij te willen hebben voor zijn eigen bedrijf Heinen Administraties.

Bij de zoektocht naar een vervanger is het bestuur bij Evert Beekhuis uitgekomen, die aangaf deze functie wel op zich te willen nemen. In het najaar van 2017 heeft Evert al een belangrijke bijdrage geleverd bij de overgang naar het KNVB-administratiesysteem Sportlink.

evebee.jpg
Foto: Evert Beekhuis

Evert is vanaf heden dus het nieuwe aanspreekpunt voor onze ledenadministratie. Hieronder vallen onder andere het actueel houden van het ledenbestand, de aanmeldingen en opzeggingen en de verwerking van wijzigingen in de persoonsgegevens. De ledenadministratie is bereikbaar onder ledenadministratie@svsJeugd.nl. Dit adres (ondanks dat svsJeugd) geldt voor alle SV Spakenburgleden, dus ook voor de actieve en ondersteunende seniorenleden. Ook voor vragen over de nieuwe privacywet kan men hier terecht.

Wij danken Arjan voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor onze blauwe club en wensen Evert veel plezier en succes met deze functie!

Het bestuur