gemaakt op : 28 september 2017

Klaas Hartog benoemd tot voorzitter van SV Spakenburg

Klaas Hartog is de nieuwe voorzitter van SV Spakenburg. Op de algemene ledenvergadering (ALV), die afgelopen woensdag werd gehouden, hebben de leden unaniem en met enthousiasme ingestemd om de 63-jarige Spakenburger de voorzittershamer te laten hanteren. Klaas Hartog volgt daarmee Wim Huijgen op, die eerder dit jaar zijn zetel beschikbaar had gesteld. 

Klaas Hartog is geen onbekende. Niet op de Blauwe zijde van de Westmaat en ook niet in ons dorp. Als eigenaar van een bakkerij – die hij enkele jaren geleden heeft overgedragen aan zijn zoon – heeft Klaas menig Spakenburger met zijn brood zien opgroeien. Daarnaast heeft hij als voormalig voorzitter van de middenstand zijn sporen verdiend. En nu hij wat meer vrije tijd heeft, wil Klaas zich meer gaan inzetten voor zijn geliefde Blauwe vereniging. 

In zijn eerste speech als voorzitter van onze vereniging dankte Klaas de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. “De steunbetuigingen die ik de laatste weken heb ontvangen, hebben mij nog enthousiaster gemaakt om aan deze klus te beginnen. Een klus bij de mooiste club van Nederland.” Maar ook een klus die veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt, zo liet hij weten. “Met de huidige bezetting van het bestuur ben ik ervan overtuigd dat door samen de schouders eronder te zetten, we goede besluiten kunnen nemen en resultaten kunnen neerzetten in het belang van de totale vereniging.”

Belangrijke aandachtspunten zijn om van Spakenburg – weer – die warme club te maken, gastvrij, waar alle geledingen zich thuis voelen, de juiste normen en waarden worden gehanteerd en een club die wordt gevreesd vanwege de goede sportieve prestaties. “In ons clublied hebben we het niet voor niks over ‘samen werken, samen bouwen’. Het zijn woorden die mij bijzonder aanspreken en van toepassing zijn op de gehele vereniging, van jong tot oud”, liet de voorzitter weten. “Ik voel die verplichting en ga mijn uiterste best doen voor onze prachtige vereniging. Maar Blauwe vriendinnen en vrienden, ik reken ook op jullie: samen werken, samen bouwen, is namelijk de kracht van onze Blauwen.” 

Jeugdvoorzitter
Op de ALV kondigde Gert Berendse helaas zijn aftreden aan. De jeugdvoorzitter en lid van het hoofdbestuur kan de intensieve job niet meer goed combineren met zijn werkzaamheden bij de bank en zijn privéleven. “Gert heeft met zijn innovatieve ideeën een frisse wind door onze jeugdafdeling laten waaien. We vinden het bijzonder jammer dat hij stopt, maar zijn Gert enorm dankbaar voor zijn inspanningen in de afgelopen jaren”, sprak Frank Koelewijn, voorzitter Raad van Advies, lovende woorden. Inmiddels wordt al gezocht naar een opvolger van Gert Berendse als jeugdvoorzitter. 

Andere zaken tijdens de ALV
In het kort nog een aantal andere zaken die de revue passeerden tijdens de ledenvergadering. Allereerst het feit dat het sportieve rampseizoen 2016/2017 de financiële huishouding nauwelijks heeft aangetast. “We zijn een financieel gezonde club en stevig in control”, liet Bert Beekhuis, bestuurslid Financiële Zaken, tijdens de ALV zien.

In overleg met de gemeente Bunschoten-Spakenburg is besloten geen Oktoberfest meer op een zaterdag te laten plaatsvinden. Daarvoor in de plaats wordt een groot themafeest georganiseerd voor alle leden van SV Spakenburg, waarschijnlijk op een vrijdag. 

De contributie voor het seizoen 2018/2019 wordt niet verhoogd en blijft dus hetzelfde als voor het seizoen 2017/2018.

De veilingcommissie onder leiding van Richard Visee werd nogmaals bedankt voor de geweldige veiling die meer dan € 140.000 heeft opgeleverd. Deze opbrengst wordt gebruikt om de accommodatie verder te verbeteren. Een commissie gaat zich er nu over buigen welke projecten het eerst aangepakt kunnen worden. Uiteraard ging er ook hulde uit naar de sponsoren, die hun loyaliteit aan de vereniging wederom hebben getoond, waarbij een groei in het sponsorbestand is te zien.

Op de ALV hebben de leden tevens ingestemd met de sportieve doelstelling om een stabiele speler in de Tweede Divisie te worden met een herkenbaar elftal. Om die visie handen en voeten te geven gaan onder andere de Technische Commissie en de jeugdafdeling intensiever samenwerken. Tevens is besloten om de jeugdselecties meer trainingsfaciliteiten aan te bieden en de frequentie van (techniek)trainingen te verhogen.