gemaakt op : 28 september 2017

Roel Heinen en Henk Koelewijn benoemd tot Lid van Verdienste, Frank Koelewijn tot Erelid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn Roel Heinen en Henk Koelewijn benoemd tot Lid van Verdienste van SV Spakenburg. Een geëmotioneerde Frank Koelewijn werd benoemd tot Erelid van onze Blauwe vereniging. Benoemingen die door de aanwezigen op de ALV met een warm en lang applaus werden gesteund.

Roel Heinen
Roel is al meer dan veertig jaar lid van het bestuur van de supportersclub De Stormvogel en is daar sinds april 1977 penningmeester. En dus is Roel een van de initiatiefnemers van De Stormvogel en meer dan 40 jaar organisator van de bekende kaarttoernooien in de kantine. En zolang Roel deel uitmaakt van het bestuur kennen we al de jaarlijkse Fancy Fair en de loterijen. Verder kennen we Roel van zijn bijdrage aan het spelersklassement en als lid van de ticketinggroep / kaartverkoop. Redenen genoeg waarom Roel het predicaat van Lid van Verdienste van SV Spakenburg verdient. 

Henk Koelewijn (Henk van Jaap)
Henk heeft vanaf het seizoen 1959/1960 tien jaar lang deel uitgemaakt van de A-selectie. In de periode van 1961 tot dik in de jaren ’80 heeft Henk alle selectie-elftallen getraind, waarvan tussen 1980 en 1988 zeven jaar lang trainer/coach van de B-selectie. Wie heeft er niet onder Henk van Jaap getraind…? Henk leverde daarnaast een grote bijdrage aan de bouw van de Sporthal. En nu is hij al weer vele jaren mede sporthalbeheerder en houdt een oogje in het zeil met betrekking tot het complex, zoals de verlichting op het sportpark. Net als Roel zo’n oer-Blauwe die met recht tot Lid van Verdienste is benoemd.

Frank Koelewijn
Frank is zo’n man waarop je altijd een beroep kunt doen, nooit te beroerd om mee te denken en mee te werken. Sinds hij vanaf eind jaren ’80 actief is als vrijwilliger, zijn de activiteiten steeds meer uitgebreid. Zijn tijdsbesteding voor de club is al die jaren zeker minimaal 10 uur per week geweest, met soms tropenjaren waarin weken van 20 tot 30 uur gewoon waren.  De afgelopen maanden heeft hij op interimbasis de post van voorzitter SV Spakenburg bekleed. 

Frank zijn voorliefde ligt op het gebied van de horeca en financiën. Vanaf ongeveer eind jaren ’80 verrichtte hij allerlei hand- en spandiensten bij de inkoop en deze vrijwilligerstaken is hij tot op heden altijd blijven verrichten en dan ook altijd in relatie tot financiën.

In de periode vanaf 1990 is er een adviesgroep ingesteld die de bestuursstructuur ging doorlichten en de financiën. Frank heeft de boekhouding toen doorgespit. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een nieuwe organisatiestructuur. Ook heeft hij enorme inspanningen verricht rond de financiering van de hoofdtribune.  

In 2003 is bij het aantreden van een nieuw bestuur de adviesgroep overgegaan in een Raad van Toezicht die later de naam Raad van Advies (RvA) kreeg en een (financiële) vinger aan de pols moest houden. Frank werd daar lid van en werd tevens benoemd tot voorzitter van de horecacommissie. Een paar jaar later nam hij in de RvA de voorzittershamer ter hand, een functie die hij tot op heden nog steeds vervult.

Niet onvermeld mag blijven dat hij met zijn bedrijf Hapam in 1990 eerst toetrad als hoofdsponsor om vervolgens jeugdsponsor te worden. En ondanks zijn afscheid in 2013 als algemeen directeur is Hapam dat tot op de dag van vandaag nog steeds gebleven.