gemaakt op : 22 november 2018

Zaterdag 24 november collecte voor Kika

Passend in ons collectebeleid vindt a.s. zaterdag voorafgaande aan de wedstrijd Spakenburg – Kozakken Boys een collecte plaats voor het goede doel en wel tot aanvang van de wedstrijd buiten het hek, dus op het plein ter hoogte van de kassa.

Onze plaatsgenoot Alice Bos-Heinen gaat de marathon van Boston lopen!

Ze wil hiermee laten zien hoe belangrijk het is om geld op te halen voor Kika. Geld voor onderzoek voor alle kinderen die tot op de dag van vandaag nog steeds vechten om beter te worden!

Gezien haar enthousiasme en inzet hiertoe geven wij als SV Spakenburg haar graag de gelegenheid om voorafgaande aan bovenstaande wedstrijd te collecteren. Met uw gift steunt u haar deze uitdaging te volbrengen.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun!

Alice-flyer4.jpg